top of page

UZM.DR.ABDÜLCEBBAR ERALP

ABDULCEBBAR ERALP 
 1949 Gaziantep doğumluyum.  1966 yılında Gaziantep Lisesinden mezun oldum. 1975 yılında İ.Ü. İSATNBUL TIP FAKÜLTESİNİ bitirdim.  1985 yılına kadar Gaziantep SSK Hastanesinde Pratisyen hekim olarak çalıştım. 
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji ihtisası yaptım. 
 1988 – 2004 yılları arasında İ.Ü.İSTANBUL TIP FAAKÜLTESİ DHİLİYE ANA BİLİM DALINDA radyoloji uzmanı olarak çalıştım. 
 2004 de emekli olduktan sonra özel hastanelerde çalıştım. 
 
 2014 yılından itibaren BÜYÜK ANADOLU TIP MERKEZİNDE çalışmaktayım. 
 

RADYOLOJİ

bottom of page