OP.DR.LÜTFÜ SARIOĞLU

 LÜTFÜ SARIOĞLU İstanbul Üniveristesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1973 – 1980 pratisyen hekimlik yapmıştır.   1980 – 1984 yılında Şişli Etfal Hastanesinde uzmanlık eğitimini almıştır. 
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1967 – 1973 Artvin Ardanuç Merkez sağlık ocağı tabibliği 1975 – 1976   İhtisasını Şişli Etfal Hastanesinde 1980 – 1983 yılında yapmıştır. 
 Iş Deneyimi Ankara Mili Eğitim Sağlık Merkezi  1983  1984 
 İstanbul Milli Eğitim Sağlık Merkezi 1984  1999 
 Yaşam Hastanesi 2000 2005   
 Kızılay Tıp Merkezi  2005  2010 
 Güney Hastanesi  2010  2011   Türkiye oftalmoloji deneği   II.ulusal oftalmoloji laser uygulması IV. ulusal oftalmoloji laser uygulması  derneklerine üyedir.                   2011 yılından itibaren BÜYÜK ANADOLU TIP MERKEZİNDE görev yapmaktadır. 

GÖZ HASTALIKLARI